Skip to main content

Sortiment

Vypínače, spínače, zásuvky a príslušenstvo

Domáca automatizácia BUS, KNX, domové spínače a zásuvky...

Svietidlá, svetelné zdroje a LED osvetlenie

Svetelné zdroje, svietidlá...

Elektro káble, vodiče a príslušenstvo

Koaxiálne, dátové, hybrydné káble, pletené vodiče, reproduktorové káble

Rozvodné skrine, výkonové spínaccie a istiace prvky

Programovateľné PLC, skrinky, poistky a istiace prístorje...

Uzemnenie, hromozvody a prepeťové ochrany

Držiaky, svorkovnice, podpery, meracie zariadenia...

Úložné systémy, nosné systémy a príslušenstvo

Káblové žľaby, nosníky, držiaky, inštalačné žľaby...

Dátová, komunikačná a telekomunikačná technika

Dverné audio - video systémy / Domový vrátnik, dátová a telekomunikačná technika...

Fotovoltaika, vzduchotechnika a kúrenie

Fotovoltika, vzduchotechnika...

Spotrebná a IT elektronika pre domácnosť

Audio, napájacie káble, napájačky, TV a SAT technika...

Instalační, izolační a spojovací materiál

Inštalačné krabice, izolanty, spojky, materiál pre káble trúbky...

Náradie, stavební materiál a pracovné pomôcky

Náradie, predlžovačky, stavebná sádra...

Dodávatelia